KontaktSzczecin (91) 812-15-15 | Stargard Szczeciński (91) 834-54-75
Kategoria A Kategoria B Kategoria C Kategoria D Kategoria B+E Kategoria C+E Skonfiguruj swój kurs - zyskaj rabat

"Transport - gwarancja pracy dla osób 30+"

   

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

"Transport - gwarancja pracy dla osób 30+"

 

---------------- Najbliższa REKRUTACJA:----------------------------------------

Każda osoba spełniająca warunek formalny zostanie przyjęta do projektu. 

1. Aktywizacja zawodowa z realizacją kursów prawo jazdy kat. C, lub CE, lub D, lub BE, lub KWP, lub inne zawodowe wynikające z IPDrekrutacja 11.01 - 28.01.2021 do godz. 15:00

osoby przyjmowane są na bieżąco do wyczerpania ilości miejsc. Nie czekasz do końca rekrutacji. Jeżeli spełniasz kryteria formalne, zostaniesz przyjęty do projektu. Pamiętaj o prawidłowo wypełnionych formularzach wraz załącznikami. Do pobrania na dole/

 

*Przyjęcia do projektu realizowane są na bieżąco. Ostateczny termin przyjmowana zgłoszeń może ulec zmianie.

Poniżej formularze do pobrania  

---------------------------------------

Kto może być Uczestnikiem projektu? 

 • bierni zawodowo lub bezrobotni niezarejestrowani w PUP (w tym długotrwale bezrobotnych) (wg definicji wskaźników - słownik pojęć),
 • osoby w wieku 30+,
 • zamieszkujący na terenie województwa zachodniopomorskiego,
 • posiadający prawo jazdy kat. B
 • posiadający brak przeciwskazań zdrowotnych i psychologicznych do kursów j.w. ,
 • osoby należące do jedenj z grup: kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach (co najwyżej średnie), długotrwale bezrobotni, niepełnosprawni, osoby w wieku 50+
 • osoby, które złożyły komplet prawidłowo wypełnionych dokumentów aplikacyjnych.
   
Dodatkowe punkty przy rekrutacji:
Osoby niepełnosprawne , osoby 50+ 2
Kobiety 5
osoby długotrwale bezrobotne 2
mieszkańcy wsi, miast średnich 3
test wiedzy 0-3
rozmowa kwalifikacyjna 0-3
stopień motywacji 0-3

miasta średnie: Białogard, Choszczno, Goleniów, Gryfice, Gryfino, Kołobrzeg, Koszalin, Police, Stargard, Szczecinek, Świdwin, Świnoujście, Wałcz

 

Co w projekcie?

a) identyfikacja potrzeb i diagnoza poprzez doradztwo zawodowe indywidualne (w tym opracowanie indywidualnych planów działań - IPD),
b) pośrednictwo pracy oraz poradnictwo zawodowe poprzez organizacje Giełd Pracy, wsparcie psychologiczno-doradcze, działania Agencji Zatrudnienia, warsztaty z zakresu aktywnego poszukiwania pracy, w tym indywidualne zajęcia,
c) blok wysokiej jakości szkoleń zawodowych poprzez realizację kursów i szkoleń wynikających z przeprowadzonego indywidualnego doradztwa zawodowego, przy czym najczęsciej w wyniku diagnozy potrzeb i predyspozycji zawodowych uczestników następuje realizacja kursów prawa jazdy lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej i innych z branży logistyczno-transportowej, np. prawo jazdy kat. BE, D lub C, lub CE, przewóz osób lub rzeczy (KWPD/C)

 

 

Co po projekcie?


PEWNA PRACA 

Dzięki uczestnictwu w projekcie można zyskać:

 • stabilną i pewną pracę
 • kwalifikacje, które są ważne w całej UE - prawo jazdy, kwalifikacja wstępna i inne,
 • wiedzę, jak poruszać się po rynku pracy

   

Okres realizacji projektu: 01.10.2019 - 30.09.2022 r.

Planowana ilość osób: 240 w 24 grupach po około 10 osób w tym:

 • 240 osoby niepracujące w tym 15 kobiet.

Rekrutacja ma charakter ciągły - co oznacza, iż w każdym momencie można złożyć dokumenty aplikacyjne. Edycje liczą około 10 osób. 

Instrukcja jak złożyć dokumenty rekrutacyjne:

Od dnia 25.03.2020 wprowadziliśmy dodatkowo rekrutację on-line.

Na czym ona polega? Jak należy złożyć dokumenty aplikacyjne?

pobierz dokumenty aplikacyjne wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami, wypełnij je, podpisz, dostarcz osobiście lub zeskanuj i zaszyfrowanym plikiem wyślij do nas na adres natalia.walus@igielski.com.pl.

Mając na uwadze wymogi dotyczące ochrony Twoich danych osobowych, na ten etap wystarczy, że załączysz oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania zawodu kierowcy i/lub do kierowania pojazdami. W przypadku zakwalifikowania się do projektu, gdy zaprosimy Ciebie na spotkanie, dostarczysz komplet dokumentów wraz z orzeczeniami lekarskimi i psychologicznymi. 

Na tyle, na ile umożliwiają nam przepisy prawa, będziemy prowadzić zajęcia w formie e-learning , zdalnie i/lub indywidualnie dzięki czemu w czasie obowiązkowego #zostańwdomu spożytkujesz ten czas na przyswajanie wiedzy, w tym podnoszeniu swoich kwalifikacji i kompetencji zawodowych , a nawet nauczysz się jak odnaleźć się na rynku pracy, jak sporządzić życiorys zawodowy i prowadzić rozmowy kwalifikacyjne.

 

Harmonogram rekrutacji: (do pobrania)

Dokumenty aplikacyjne: Pobierz -> Wydrukuj -> Wypełnij -> Aplikuj 

Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 16:00

Formularze do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie o przynależności do grupy docelowej projektu

Oświadczenie o bierności zawodowej

Oświadczenie o długości bezrobocia

Oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych i psychologicznych 

zaświadczenie ZUS wzór

deklaracja druk ZUS wzór do wypełnienia dla ZUS

materiał informacyjny dla uczestnika

Regulamin rekrutacji

Regulamin kursu

Słownik głównych pojęć

Harmonogramy Szkoleń:

Harmonogramy zajęć przekazywane są indywidualnie uczestnikom przed zajęciami.

Wartość projektu 3 146 400,00 zł w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego 2 989 080,00 zł 

Więcej informacji

tel. 91 812 15 15

igielski@igielski.com.pl

Projekt i wykonanie: Virtual People Sp. z o.o.
Copyright 2013 © www.igielski.com.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone


Jak większość stron www, także ta używa plików cookies :) a korzystanie z niej oznacza zgodę na ich wykorzystanie.

Ukryj powiadomienie Szczegółowe informacje