KontaktSzczecin (91) 812-15-15 | Stargard Szczeciński (91) 834-54-75
Kategoria A Kategoria B Kategoria C Kategoria D Kategoria B+E Kategoria C+E Skonfiguruj swój kurs - zyskaj rabat

"Praca dla młodych w transporcie - edycja II"

  

"Praca dla młodych w transporcie - edycja II"

------------------------------------------------------------------------------------

Zamień PADA na KIEROWNICĘ

------------------------------------------------------------------------------------

Prawo jazdy kat. BErekrutacja 14.10 - 24.10 do godz. 15:00 lub do wyczerpania miejsc

zakładana ilość - 10 osób w wieku 18-29 r.ż.  (osoby posiadające co najmniej prawo jazdy kat. B)

Prawo jazdy kat. Crekrutacja 14.10 - 24.10 do godz. 15:00 lub do wyczerpania miejsc

zakładana ilość - 10 osób w wieku 18-29 r.ż.  (osoby posiadające co najmniej prawo jazdy kat. B) - tylko z miast średnich tj. miasta: Białogard, Choszczno, Goleniów, Gryfice, Gryfino, Kołobrzeg, Koszalin, Police, Stargard, Szczecinek, Świdwin, Świnoujście, Wałcz

 

 *Przyjęcia do projektu realizowane są na bieżąco. Ostateczny termin przyjmowana zgłoszeń może ulec zmianie w związku z wyczerpaniem miejsc. 

Poniżej formularze do pobrania  

-------------------------------------------------------------------------- 

Kto może być Uczestnikiem projektu? 

Projekt kierowany jest do osób:

 • niepracujących w tym biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP (wg definicji wskaźników zawartych w załączniku do SzOOP POWER „Definicje wskaźników monitorowania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020),
 • nieuczestniczących w kształceniu stacjonarnym w formach szkolnych,
 • nieuczestniczących w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w okresie do 4 tygodni od przystąpienia do projektu,
 • w momencie przystąpienia do projektu posiadających wiek w przedziale od 18 do 29 lat (nie ukończyła 30 lat),
 • posiadających miejsce zamieszkania na terenie województwa zachodniopomorskiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) 
 • posiadających wykształcenie co najwyżej ponadgimnazjalne (czyli średnie), i/lub zamieszkających (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) miasta średnie lub miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze (miasta: Białogard, Choszczno, Goleniów, Gryfice, Gryfino, Kołobrzeg, Koszalin, Police, Stargard, Szczecinek, Świdwin, Świnoujście, Wałcz)
 • posiadających prawo jazdy kat. B
 • posiadających profil kandydata na kierowcę PKK uzyskany w Starostwie Powiatowym, Urzędzie Miasta (właściwym do miejsca zamieszkania - wydania prawo jazdy) - dotyczy kursów prawa jazdy
 • posiadających brak przeciwskazań zdrowotnych oraz psychologicznych do kierowania pojazdami kat. C i/lub D (w zależności od wyboru szkolenia) oraz zawodu kierowcy, (weryfikacja na podstawie orzeczeń i/lub wydanym PKK) - dotyczy kursów kwalifikacji wstępnej przyspieszonej-  zobacz gdzie można zrobić badania 
 • które złożyły komplet prawidłowo wypełnionych dokumentów aplikacyjnych.
 • które nie są osobami wyłączonymi ze wsparcia dla Poddziałania 1.3.1 POWER
   

Etapy rekrutacji: 

 

1 etap złożenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych, tj. formularz wraz z oświadczeniami (druki do pobrania  - patrz poniżej)

2 etap po wstępnym zakwalifikowaniu się, dołączenie orzeczeń lekarskich o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i/lub PKK.

 

Co w projekcie?

a) identyfikacja potrzeb i diagnoza poprzez doradztwo zawodowe grupowe i indywidualne (w tym opracowanie indywidualnych planów działań - IPD),
b) pośrednictwo pracy oraz poradnictwo zawodowe poprzez organizacje Giełd Pracy, wsparcie psychologiczno-doradcze, działania Agencji Zatrudnienia, warsztaty z zakresu aktywnego poszukiwania pracy,
c) blok wysokiej jakości szkoleń zawodowych poprzez realizację kursów prawa jazdy lub kwalifikacji wstępnej i innych z branży logistyczno-transportowej

Dodatkowo, w ramach projektu, uczestnik może otrzymać:

 • materiały szkoleniowe,
 • egzamin państwowy,
 • stypendium szkoleniowe,
 • zwrot kosztów dojazdów na szkolenie,

Dzięki uczestnictwu w projekcie można zyskać:

 • stabilną i pewną pracę
 • kwalifikacje, które są ważne w całej UE - prawo jazdy, kwalifikacja wstępna i inne,
 • wiedzę, jak poruszać się po rynku pracy

   

Dodatkowe punkty podczas rekrutacji:

 • kobiety +4 pkt
 • osoby niepełnosprawne +4 pkt 
 • osoby zamieszkujące miasta średnie lub miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze (miasta: Białogard, Choszczno, Goleniów, Gryfice, Gryfino, Kołobrzeg, Koszalin, Police, Stargard, Szczecinek, Świdwin, Świnoujście, Wałcz)  +4 pkt
 • wykształcenie co najwyżej ponadgimnazjalne (średnie) +4 pkt
 • osoby długotrwale bezrobotne +4 pkt
 • osoby w wieku do 25 r.ż. +2 pkt
 • mieszkańcy wsi +2 pkt
 • osoby z kategorią prawa jazdy wyższą od kat. B +2 pkt
 • test wiedzy na temat branży BLT  i motywacji + 0-5 pkt
 • w przypadku równej ilości punktów będzie prowadzona rozmowa kwalifikacyjna (pod uwagę będą brane dodatkowe czynniki określające sytuację kandydata) + 0-3 pkt

Wartość dofinansowania projektu 960 093,75 zł w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego 851 754,75 zł

Okres realizacji projektu: 01.04.2019 - 31.12.2020 r.

Planowana ilość osób: 70 w 7 grupach po około 10 osób w tym:

 • 30 osób biernych zawodowo

 • 40 osób bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP, w tym 4 osoby długotrwale bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP

Rekrutacja ma charakter ciągły - co oznacza, iż w każdym momencie można złożyć dokumenty aplikacyjne. Edycje liczą około 10 osób. 

 

Dokumenty aplikacyjne: Pobierz -> Wydrukuj -> Wypełnij -> Aplikuj 

Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 16:00

Formularze do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie o przynależności do grupy docelowej projektu

Oświadczenie o długości bezrobocia

Oświadczenie o bierności zawodowej

Regulamin rekrutacji

Regulamin kursu

Słownik głównych pojęć

 

Więcej informacji

tel. 91 812 15 15

igielski@igielski.com.pl

Projekt i wykonanie: Virtual People Sp. z o.o.
Copyright 2013 © www.igielski.com.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone


Jak większość stron www, także ta używa plików cookies :) a korzystanie z niej oznacza zgodę na ich wykorzystanie.

Ukryj powiadomienie Szczegółowe informacje