KontaktSzczecin (91) 812-15-15
Kategoria A Kategoria B Kategoria C Kategoria D Kategoria B+E Kategoria C+E

Centrum Likwidacji Szkód

 

 

 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA PRZY SZKODZIE KOMUNIKACYJNEJ

 

 ZADBAJ O SWOJE ODSZKODOWANIE!

Stłuczka lub wypadek to stresująca sytuacja, dlatego warto wiedzieć jak postąpić, gdy spotka i nas.

1.     

a ) Kolizja to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem są straty materialne (uszkodzenie pojazdu, płotu,urządzenia drogowego, bagażu, itp. lub też jeden z uczestników doznał obrażeń ciała powodujących naruszenia czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające poniżej 7 dni.
 

b) Wypadek to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących  w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.

  Pobierz oświadczenie drogowe i trzymaj zawsze w samochodzie! kliknij

 

KOLIZJA DROGOWA

nie ma zabitych lub rannych

WYPADEK DROGOWY

jest/są zabici lub ranni

Zabezpiecz miejsce zdarzenia Zabezpiecz miejsce zdarzenia
Usuń pojazd z miejsca zdarzenia , jeśli stoi w takim miejscu, że mogą zagrażać bezpieczeństwu w ruchu lub ruch ten utrudniać. W przypadku nieusunięcia pojazdów można narazić się na mandat karny za tamowanie lub utrudnianie ruchu na drodze publicznej lub w strefie zamieszkania Nie usuwaj żadnego z pojazdów z miejsca zdarzenia, nie przemieszczaj ich
Pomimo występujących w kolizji niewielkich szkód materialnych, warto wezwać Policję . Notatka policyjna jest najlepszym dowodem w momencie, gdy będziemy ubiegać się o należne nam odszkodowanie z OC sprawcy kolizji.   
   
Oceń liczbę rannych i ich obrażenia. Oceń środki techniczne niezbędne do udzielenia pomocy poszkodowanym. Wezwij służby ratownicze i Policję. Udziel pierwszej pomocy poszkodowanym. Pozostań na miejscu wypadku do przyjazdu Policji.
  Zabezpiecz ślady przed ich zniszczeniem lub przemieszczeniem: nie podejmuj żadnych czynności, które mogłyby utrudniać ustalenie przebiegu wypadku. Spisz dane personalne świadków wypadku.
2. Warto mieć w pojeździe druk wspólnego oświadczenia drogowego  które wypełniamy wspólnie ze sprawcą zdarzenia.
3. Gdy jednak nie masz przy sobie  oświadczenia na kartce zapisz najważniejsze informacje, takie jak: dane sprawcy, dane z polisy (nr i ubezpieczalnie), nr VIN koniecznie sprawdź ważność polisy!, miejsce zdarzenia, uszkodzenia związane z kolizją, oświadczenia od sprawcy, że się przyznaje do popełnienia kolizji. PAMIĘTAJ O PODPISACH!!!!
4. Gdy występuje spór kto jest sprawcą przy kolizji, koniecznie wezwij policję!

5. Niezwłocznie należy zgłosić szkodę komunikacyjną tzw.  z OC sprawcy!!!  Telefonicznie lub przez formularz internetowy do ubezpieczalni sprawcy zdarzenia. Otrzymasz numer swojej sprawy, który będzie później istotny przy dowiadywaniu się na jakim etapie jest realizowana szkoda.
6. Od momentu zgłoszenia firma  ubezpieczeniowa ma teoretycznie 30 dni na wypłacenie bezsporne odszkodowania. Ważne jest odpowiednie skompletowanie dokumentacji, tj.:
- prawo jazdy kierującego,
- dowód rejestracyjny  pojazdu poszkodowanego,
- wypełniony formularz zgłoszeniowy ubezpieczalni,
- polisa pojazdu poszkodowanego,
- wiele innych stosownie do okoliczności zdarzenia

PAMIĘTAJ! UBEZPIECZALNIA POWINNA ZWRÓCIĆ KOSZTY NAPRAWY POJAZDU, ALE RÓWNIEŻ I INNE KOSZTY NP. HOLOWANIE POJAZDU, WYNAJĘCIE POJAZDU ZASTĘPCZEGO!


 

Projekt i wykonanie: Virtual People Sp. z o.o.
Copyright 2013 © www.igielski.com.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone


Jak większość stron www, także ta używa plików cookies :) a korzystanie z niej oznacza zgodę na ich wykorzystanie.

Ukryj powiadomienie Szczegółowe informacje