KontaktSzczecin (91) 812-15-15
Kategoria A Kategoria B Kategoria C Kategoria D Kategoria B+E Kategoria C+E

Warsztaty doskonalenia zawodowego dla instruktorów

Rozpoczęcie zajęć:

terminy na rok 2022 wkrótce

 

 Jednocześnie na prośbę wielu zapracowanych Instruktorów, którzy nie mieli okazji, czasu lub z innych powodów nie zrealizowali warsztatów w obowiązkowym terminie, uruchamiamy możliwość zrealizowania warsztatów dla Instruktorów przez cały rok. 

Po ukończeniu warsztatów dalej będziesz mógł szkolić kandydatów na kierowców. Nie zwlekaj. Praca czeka na Ciebie.  

 

Art. 37. Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

 

do dnia 7 stycznia każdego roku należy przedkładać staroście zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w roku ubiegłym w warsztatach doskonalenia zawodowego instruktorów.

Każdy uczestnik  po zakończeniu warsztatów otrzymuje ZAŚWIADCZENIE

Czas zajęć:

  • 10h zajęć teoretycznych
  • 4h zajęć praktycznych (ustalanych indywidualnie w okresie 1 tygodnia pomiędzy dniem rozpoczęcia i zakończenia zajęć)

 

CENA 390 zł(teoria)

 

SZCZEGÓŁOWA TEMATYKA ZAJĘĆ

Tematy 1-8 – zajęcia teoretyczne

Tematy 9-11 – zajęcia praktyczne

1. PsychologiaEtyka zawodowa instruktora i wykładowcy, praktyczne wykorzystanie wiedzy i psychologii w szkoleniu kandydatów na kierowców ze szczególnym uwzględnieniem oceny predyspozycji kandydata na kierowcę do kierowania pojazdem – 1 godz. 

2. Metodyka nauczania – Metody i formy prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych – 1 godz.   

3. Prawo o ruchu drogowym – Zmiany w prawie o ruchu drogowym, w ustawie o kierujących pojazdami, nowe znaki drogowe, wybrane zagadnienia dot. Pytań egzaminacyjnych – 1 godz.   

4. Technika kierowania i obsługa pojazdów – Zapoznanie z nowym samochodem – wykorzystywanym do szkolenia i egzaminowania – 1 godz.   

5. Bezpieczeństwo ruchu drogowego – Ocena brd. W kraju i województwie. Przyczyny wypadków drogowych – 1 godz.   

6. Zasady prowadzenia osk – Prowadzenie dokumentacji szkoleniowej instruktora i wykładowcy – 1 godz.   

7. Ocena instruktora – Omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez instruktorów podczas prowadzenia szkolenia kandydatów na kierowców – 2 godz.

8. Ocena kandydatów na kierowców – Omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez kandydatów na kierowców podczas egzaminu państwowego – 2 godz. 

9. Zajęcia praktyczne na placu manewrowym – Przeprowadzenie pod nadzorem instruktora prowadzącego warsztaty, części praktycznej szkolenia dla kandydatów na kierowców przeprowadzonej na placu manewrowym przy czym uczestnicy warsztatów występują w charakterze kandydata na kierowcę - 1 godz.  

10. Zajęcia praktyczne ruch drogowy – Przeprowadzenie, pod nadzorem instruktora prowadzącego warsztaty części praktycznej szkolenia kandydatów na kierowców, przeprowadzanej w ruchu drogowym, przy czym uczestnicy warsztatów występują w charakterze kandydatów na kierowców – 1 godz.

11. Ocena szkolenia – Ocena sposobu przeprowadzania szkolenia kandydatów na kierowców przez instruktora prowadzącego warsztaty oraz wspólne omawianie błędów popełnianych przez instruktorów – 2 godz.

 

Razem 14 godzin 

Projekt i wykonanie: Virtual People Sp. z o.o.
Copyright 2013 © www.igielski.com.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone


Jak większość stron www, także ta używa plików cookies :) a korzystanie z niej oznacza zgodę na ich wykorzystanie.

Ukryj powiadomienie Szczegółowe informacje