KontaktSzczecin (91) 812-15-15
Kategoria A Kategoria B Kategoria C Kategoria D Kategoria B+E Kategoria C+E

"Transport - gwarancja pracy dla osób 30+"

   

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

"Transport - gwarancja pracy dla osób 30+"

  Uwaga!!

Realizacja a tym samym nabór do  projektu został wydłużony do :

  30.06.2023 roku

------------------------- Najbliższa REKRUTACJA:---------------------------------

rekrutacja ciągła do wyczerpania miejsc 

Osoby niepracujące w wieku 30+. Szczegóły poniżej. 

Kurs

Planowana ilość osób

Minimalne wymogi

Prawo jazdy kat. BE

6

PJ kat. B

Prawo jazdy kat. C

3

PJ kat. B

Prawo jazdy kat. CE

5

PJ kat. C

Prawo jazdy kat. D

1

PJ kat. B

KWPC (przewóz rzeczy)

7

PJ kat. B

KWPD (przewóz osób)

2

PJ kat. B

ADR

6

PJ kat. B

Wózki widłowe UDT

0

 

 

Każda osoba spełniająca warunek formalny zostanie przyjęta do projektu. Osoby przyjmowane są na bieżąco do wyczerpania ilości miejsc. Nie czekasz do końca rekrutacji. Jeżeli spełniasz kryteria formalne, zostaniesz przyjęty do projektu. Pamiętaj o prawidłowo wypełnionych formularzach wraz załącznikami. Do pobrania na dole 

 

*Przyjęcia do projektu realizowane są na bieżąco. Ale...

Ostateczny termin /aby zrealizować cały proces projektu/ przyjmowania zgłoszeń został określony

do 28 luty 2023 roku

Poniżej formularze do pobrania  

---------------------------------------

Kto może być Uczestnikiem projektu? 

 • bierni zawodowo lub bezrobotni niezarejestrowani w PUP (w tym długotrwale bezrobotnych) (wg definicji wskaźników - słownik pojęć),
 • osoby w wieku 30+,
 • zamieszkujący na terenie województwa zachodniopomorskiego,
 • posiadający prawo jazdy kat. B
 • posiadający brak przeciwskazań zdrowotnych i psychologicznych do kursów j.w. ,
 • osoby należące do jedenj z grup: kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach (co najwyżej średnie), długotrwale bezrobotni, niepełnosprawni, osoby w wieku 50+
 • osoby, które złożyły komplet prawidłowo wypełnionych dokumentów aplikacyjnych.
   
Dodatkowe punkty przy rekrutacji:
Osoby niepełnosprawne , osoby 50+ 2
Kobiety 5
osoby długotrwale bezrobotne 2
mieszkańcy wsi, miast średnich 3
test wiedzy 0-3
rozmowa kwalifikacyjna 0-3
stopień motywacji 0-3

miasta średnie: Białogard, Choszczno, Goleniów, Gryfice, Gryfino, Kołobrzeg, Koszalin, Police, Stargard, Szczecinek, Świdwin, Świnoujście, Wałcz

 

Co w projekcie?

a) identyfikacja potrzeb i diagnoza poprzez doradztwo zawodowe indywidualne (w tym opracowanie indywidualnych planów działań - IPD),
b) pośrednictwo pracy oraz poradnictwo zawodowe poprzez organizacje Giełd Pracy, wsparcie psychologiczno-doradcze, działania Agencji Zatrudnienia, warsztaty z zakresu aktywnego poszukiwania pracy, w tym indywidualne zajęcia,
c) blok wysokiej jakości szkoleń zawodowych poprzez realizację kursów i szkoleń wynikających z przeprowadzonego indywidualnego doradztwa zawodowego, przy czym najczęsciej w wyniku diagnozy potrzeb i predyspozycji zawodowych uczestników następuje realizacja kursów prawa jazdy lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej i innych z branży logistyczno-transportowej, np. prawo jazdy kat. B, BE, D lub C, lub CE, przewóz osób lub rzeczy (KWPD/C),  a także uprawnienia na wózki widłowe z UDT

 

 

Co po projekcie?


PEWNA PRACA 

Dzięki uczestnictwu w projekcie można zyskać:

 • stabilną i pewną pracę
 • kwalifikacje, które są ważne w całej UE - prawo jazdy, kwalifikacja wstępna i inne,
 • wiedzę, jak poruszać się po rynku pracy

   

Okres realizacji projektu: 01.10.2019 - 30.06.2023 r.

Planowana ilość osób: 240 w 24 grupach po około 10 osób w tym:

 • 240 osoby niepracujące w tym 15 kobiet.

Rekrutacja ma charakter ciągły - co oznacza, iż w każdym momencie można złożyć dokumenty aplikacyjne. Edycje liczą około 10 osób. 

Instrukcja jak złożyć dokumenty rekrutacyjne:

Od dnia 25.03.2020 wprowadziliśmy dodatkowo rekrutację on-line.

Na czym ona polega? Jak należy złożyć dokumenty aplikacyjne?

pobierz dokumenty aplikacyjne wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami, wypełnij je, podpisz, dostarcz osobiście lub zeskanuj i zaszyfrowanym plikiem wyślij do nas na adres natalia.walus@igielski.com.pl.

Mając na uwadze wymogi dotyczące ochrony Twoich danych osobowych, na ten etap wystarczy, że załączysz oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania zawodu kierowcy i/lub do kierowania pojazdami. W przypadku zakwalifikowania się do projektu, gdy zaprosimy Ciebie na spotkanie, dostarczysz komplet dokumentów wraz z orzeczeniami lekarskimi i psychologicznymi. 

Na tyle, na ile umożliwiają nam przepisy prawa, będziemy prowadzić zajęcia w formie e-learning , zdalnie i/lub indywidualnie dzięki czemu w czasie obowiązkowego #zostańwdomu spożytkujesz ten czas na przyswajanie wiedzy, w tym podnoszeniu swoich kwalifikacji i kompetencji zawodowych , a nawet nauczysz się jak odnaleźć się na rynku pracy, jak sporządzić życiorys zawodowy i prowadzić rozmowy kwalifikacyjne.

 

Harmonogram rekrutacji: (do pobrania)

Dokumenty aplikacyjne: Pobierz -> Wydrukuj -> Wypełnij -> Aplikuj 

Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 16:00

Formularze do pobrania (pamiętaj o zaświadczeniu z ZUS):

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie o przynależności do grupy docelowej projektu

Oświadczenie o bierności zawodowej

Oświadczenie o długości bezrobocia

Oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych i psychologicznych 

deklaracja druk ZUS (do wydania zaświadczenia przez ZUS)

 

Pomocne dla Ciebie podczas wypełniania dokumentów

zaświadczenie ZUS wzór (wypełnia ZUS)

deklaracja druk ZUS wzór do wypełnienia dla ZUS wzór jak wypełnić 

materiał informacyjny dla uczestnika

Regulamin rekrutacji

Regulamin kursu

Słownik głównych pojęć

Harmonogramy Szkoleń:

Harmonogramy zajęć przekazywane są indywidualnie uczestnikom przed zajęciami.

Wartość projektu 3 146 400,00 zł w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego 2 989 080,00 zł 

Więcej informacji

tel. 91 812 15 15

igielski@igielski.com.pl

Projekt i wykonanie: Virtual People Sp. z o.o.
Copyright 2013 © www.igielski.com.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone


Jak większość stron www, także ta używa plików cookies :) a korzystanie z niej oznacza zgodę na ich wykorzystanie.

Ukryj powiadomienie Szczegółowe informacje