KontaktSzczecin (91) 812-15-15 | Stargard Szczeciński (91) 834-54-75
Kategoria A Kategoria B Kategoria C Kategoria D Kategoria B+E Kategoria C+E Skonfiguruj swój kurs - zyskaj rabat

"Kwalifikacje kierowcy - stabilna praca"

    

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

"Kwalifikacje kierowcy - stabilna praca"

  

!!!! WAŻNY KOMUNIKAT - obsługa klienta w okresie 22.03.-26.03.2021 !!!!


---------------- Najbliższa REKRUTACJA:----------------------------------------

Uwaga! W związku z panującą epidemią poniżej zamieściliśmy instrukcję, jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

DODATKOWA REKRUTACJA - są to ostatnie już miejsca w projekcie

1. Kwalifikacja wstępna przyspieszona do kat.C (KWPC)rekrutacja 22.03 - 26.03.2021 do godz. 15:00

zakładana ilość - 3 osoby w wieku powyżej 21 r.ż.  (osoby posiadające co najmniej prawo jazdy kat. B) 

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH

1. Kwalifikacja wstępna przyspieszona do kat.C (KWPC)rekrutacja 01.03 - 16.03.2021 do godz. 15:00

lista osób zakwalifikowanych

zakładana ilość - 10 osoby w wieku powyżej 21 r.ż.  (osoby posiadające co najmniej prawo jazdy kat. B) 

2. Prawo Jazdy do kat.C (PJC)rekrutacja 01.03 - 16.03.2021 do godz. 15:00

lista osób zakwalifikowanych 

zakładana ilość - 3 osoby w wieku powyżej 21 r.ż.  (osoby posiadające co najmniej prawo jazdy kat. B, dodatkowe punkty dlka osób zamieszkujących miasta średnie*) 

3. Prawo Jazdy do kat.C+ kwalifikacja wstępna przyspieszona (PJC+KWPC)rekrutacja 01.03 - 16.03.2021 do godz. 15:00

lista osób zakwalifikowanych 

zakładana ilość - 5 osób w wieku powyżej 21 r.ż.  (osoby posiadające co najmniej prawo jazdy kat. B, dodatkowe punkty dlka osób zamieszkujących miasta średnie*) 

Poniżej formularze do pobrania  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kto może być Uczestnikiem projektu? Projekt kierowany jest do osób w wieku 21 lat i więcej, zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podniesieniem kwalifikacji zawodowych, w szczególności osoby o niskich kwalifikacjach, w tym do osób:

 • pracujących, uczących, w tym zamieszkujących na obszarze województwa zachodniopomorskiego,
 • posiadających prawo jazdy kat. B
 • posiadających profil kandydata na kierowcę PKK uzyskany w Starostwie Powiatowym, Urzędzie Miasta (właściwym do miejsca zamieszkania - wydania prawo jazdy) - dotyczy kursów prawa jazdy
 • posiadających brak przeciwskazań zdrowotnych oraz psychologicznych do kierowania pojazdami kat. C i/lub D (w zależności od wyboru szkolenia) oraz zawodu kierowcy, (weryfikacja na podstawie orzeczeń i/lub wydanym PKK) - dotyczy kursów kwalifikacji wstępnej przyspieszonej-  zobacz gdzie można zrobić badania 
 • które złożyły komplet prawidłowo wypełnionych dokumentów aplikacyjnych,
 • wnoszących 10% wkładu własnego wartości wybranego szkolenia (po wpisaniu na listę uczestników projektu).
   

Dodatkowe punkty podczas rekrutacji:

 • kobiety +5 pkt
 • osoby niepełnosprawne +5 pkt 
 • osoby zamieszkujące miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze (miasta: Białogard, Choszczno, Gryfice, Szczecinek, Świdwin, Wałcz)  +10 pkt
 • wykształcenie co najwyżej ponadgimnazjalne (średnie) +5 pkt
 • test wiedzy na temat branży BLT + 0-10 pkt
 • aktualne zatrudnienie w branży logistyczno-transportowej wraz z uzasadnieniem potrzeby zdobycia dodatkowych kwalifikacji +2pkt
 • w przypadku równej ilości punktów będzie prowadzona rozmowa kwalifikacyjna (pod uwagę będą brane dodatkowe czynniki określające sytuację kandydata) + 0-3pkt

Co w projekcie?

a) doradztwo edukacyjno – zawodowe,
b) blok wysokiej jakości szkoleń zawodowych poprzez realizację kursów prawa jazdy i/lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, np. 
prawo jazdy kat. D lub C lub CE i/lub kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej na przewóz osób lub rzeczy (KWPD/C)

c) dodatkowo uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe, zajęcia z eko i bezpiecznej jazdy, egzamin państwowy,

 

Co po projekcie?

 

PEŁNE KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Dzięki uczestnictwu w projekcie można zyskać:

 • kwalifikacje, które są ważne w całej UE - prawo jazdy, kwalifikacja wstępna przyspieszona (kod UE95)
 • stabilną i pewną pracę,

 

Wartość projektu 2.083.338,00 zł w tym wkład EFS 1.875.004,20 zł

Okres realizacji projektu: 01.01.2019 - 30.06.2021 r.

Planowana ilość osób: 283 w 29 grupach po około 5-12 osób w tym:

 • co najmniej 17 kobiet,
 • co najmniej 156 osób o niskich kwalifikacjach (do max ISCED 3 – średnie)
 • minimalny wiek 21 lat i więcej, (dla niektórych szkoleń minimalny wiek wynosi 24 lata np. PJ kat. D co jest zaznaczone przy rekrutacji)

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI  

Przewidziana realizacja szkoleń z planowaną ilością uczestników oraz przybliżony termin rekrutacji (szczegółowy termin rekrutacji może ulec zmianie):

1)    prawo jazdy kat. C 

- wkład własny poniesiony przez uczestnika – około 570 zł

I edycja – 5 osób : 04-06.2019
rekrutacja
maj 2019 r. tylko miasta średnie*
II edycja – 5 osób : 10-12.2019
rekrutacja
02.09 - 12.09.019 r. 
tylko miasta średnie*
III edycja – 5 osób : 01-03.2020
rekrutacja
09.12 - 19.12.2019 r. 
tylko miasta średnie*
IV edycja – 11 osób : 07-09.2020
rekrutacja 
25.05-05-06.2020 r. tylko miasta średnie*
V edycja – 9 osób : 01-03.2021
rekrutacja 
14.12-21.12.2020 r. tylko miasta średnie*

2)    prawo jazdy kat. C+E 

- wkład własny poniesiony przez uczestnika – około 565 zł

I edycja – 5 osób : 07-09.2019 
rekrutacja 
13.09 - 24.09.019 r. tylko miasta średnie*

II edycja – 5 osób : 04-06.2020 
rekrutacja
25.05-05-06.2020 r. tylko miasta średnie*

3)    prawo jazdy kat. D po B (osoby posiadające tylko kat. B)

- wkład własny poniesiony przez uczestnika – około 933 zł

I edycja – 5 osób : 10-12.2019 
rekrutacja 
02.10 - 10.10.2019 r. godz. 15:00 tylko miasta średnie*
II edycja – 8 osób : 07-09.2020 
rekrutacja
22.07-31.07.2020 r.

4)    prawo jazdy kat. D po C (osoby posiadające kat. C)

- wkład własny poniesiony przez uczestnika – około 703 zł

I edycja – 3 osoby : 04-06.2020 
rekrutacja
02.03 - 12.03.2020 r.

II edycja – 5 osób : 01-03.2021
rekrutacja 
14.12-21.12.2020 r. tylko miasta średnie*

rekrutacja 18.01 - 28.01.2021 r. godz. 15:00  – tylko m. średnie

 

5)    prawo jazdy kat. C + kwalifikacja wstępna do kat. C (PJC+KWP) 

- wkład własny poniesiony przez uczestnika – około 957 zł

I edycja – 5 osób : 01-03.2019
rekrutacja
28.01 - 04.02.2019 r. godz. 15:00

II edycja – 5 osób : 01-03.2020
rekrutacja 
09.12 - 19.12.2019 r. tylko miasta średnie*

III edycja – 5 osób : 10-12.2020
rekrutacja
21.09 - 09.10.2020 r. tylko miasta średnie*

IV edycja – 5 osób : 04-06.2021
rekrutacja
01.03 - 16.03.2021 r. godz. 15:00

 

6)    prawo jazdy kat. D + kwalifikacja wstępna do kat. D (PJD+KWP) 

- wkład własny poniesiony przez uczestnika – ok. 1320 zł

I edycja – 4 osoby : 07-09.2019
rekrutacja 
13.09 - 24.09.019 r. tylko miasta średnie*

II edycja – 3 osoby : 10-12.2020
rekrutacja 
21.09 - 02.10.2020 r. 

7)    kwalifikacja wstępna przyspieszona do kat. D (KWP D) 

- wkład własny poniesiony przez uczestnika – około 492 zł

I edycja – 10 osób : 07-09.2019
rekrutacja 
14.01 - 24.01.2019 r. godz. 15:00
II edycja – 10 osób : 10-12.2019

rekrutacja 03.06 - 05.07.2019 r. godz. 15:00
III edycja – 10 osób : 04-06.2020

rekrutacja 04.11 - 13.11.2019 r. godz. 15:00

rekrutacja 16.12 - 03.01.2020 r. godz. 15:00

rekrutacja 27.07 - 07.08.2020 r. godz. 15:00

IV edycja – 10 osób : 01-03.2021
rekrutacja 
14.12-28.12.2020 r. 

rekrutacja 18.01 - 28.01.2021 r. godz. 15:00  – tylko m. średnie

 

8)    kwalifikacja wstępna przyspieszona do kat. C (KWP C) 

- wkład własny poniesiony przez uczestnika – około 492 zł

 

I edycja – 10 osób : 01-02.2019
rekrutacja
14.01 -24.01.2019 r. godz. 15:00
II edycja – 10 osób : 04-06.2019
rekrutacja
18.03 - 29.03.2019 r. godz. 15:00
III edycja – 10 osób : 07-08.2019
rekrutacja
03.06 - 05.07.2019 r. godz. 15:00
IV edycja – 10 osób : 10-11.2019
rekrutacja
04.11 - 13.11.2019 r. godz. 15:00 – tylko m. średnie
V edycja – 10 osób : 01-02.2020
rekrutacja 16.12 - 03.01.2020 r. godz. 15:00
VI edycja – 10 osób : 01-02.2020
rekrutacja
13.01 - 31.01.2020 r. godz. 15:00

VII edycja – 10 osób : 03-05.2020
rekrutacja
10.02 - 21.02.2020 r. godz. 15:00
VIII edycja – 10 osób : 04-05.2020
rekrutacja
02.03 - 19.03.2020 r.
IX edycja – 10 osób : 04-06.2020
rekrutacja
05.05-05.06.2020 r.
X edycja – 10 osób : 07-08.2020
rekrutacja
25.05-05.06.2020 r.
XI edycja – 10 osób : 07-09.2020
rekrutacja
27.07-07.08.2020 r.
XII edycja – 10 osób : 10-12.2020
rekrutacja 
21.09 - 02.10.2020 r. 
XIII edycja – 10 osób : 01-02.2021
rekrutacja
14.12-28.12.2020 r. 
XIV edycja – 10 osób : 01-03.2021
rekrutacja
18.01 - 28.01.2021 r. godz. 15:00  – tylko m. średnie
XV edycja – 10 osób : 04-06.2021
rekrutacja
01.03 - 16.03.2021 r. godz. 15:00

tylko miasta średnie* - rekrutacja uczestników tylko z miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze, tj. Białogard, Choszczno, Gryfice, Szczecinek, Świdwin, Wałcz

 

Instrukcja jak złożyć dokumenty rekrutacyjne:

Obecna sytuacja panująca w Polsce i na Świecie wymusiła i na nas wprowadzenie pewnych zmian organizacyjnych, w tym w prowadzeniu rekrutacji do szkoleń i kursów realizowanych w ramach naszej działalności.

Poza komercyjnie prowadzoną działalnością prowadzimy i realizujemy od lat projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. W zgodzie z obowiązującymi procedurami i wytycznymi dotychczas prowadzona rekrutacja do projektów prowadzona była wyłącznie w formie stacjonarnej. Od dnia 25.03.2020 wprowadziliśmy dodatkowo rekrutację on-line.

Na czym ona polega? Jak należy złożyć dokumenty aplikacyjne?

pobierz dokumenty aplikacyjne wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami, wypełnij je, podpisz, dostarcz osobiście lub zeskanuj i zaszyfrowanym plikiem wyślij do nas na adres natalia.walus@igielski.com.pl.

Mając na uwadze wymogi dotyczące ochrony Twoich danych osobowych, na ten etap wystarczy, że załączysz oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania zawodu kierowcy i/lub do kierowania pojazdami. W przypadku zakwalifikowania się do projektu, gdy zaprosimy Ciebie na spotkanie, dostarczysz komplet dokumentów wraz z orzeczeniami lekarskimi i psychologicznymi. 

Na tyle, na ile umożliwiają nam przepisy prawa, będziemy prowadzić zajęcia w formie e-learning , zdalnie i/lub indywidualnie dzięki czemu w czasie obowiązkowego #zostańwdomu spożytkujesz ten czas na przyswajanie wiedzy, w tym podnoszeniu swoich kwalifikacji i kompetencji zawodowych.

Zespół Grupy IGIELSKI 

Dokumenty aplikacyjne: Pobierz -> Wydrukuj -> Wypełnij -> Aplikuj 

Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 16:00

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie o przynależności do grupy docelowej projektu

Oświadczenie o przynależności do grupy docelowej osoby pracujące 

Oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych i psychologicznych

zaświadczenie ZUS wzór

deklaracja druk ZUS wzór do wypełnienia dla ZUS

materiał informacyjny dla uczestnika

Regulamin rekrutacji 

Regulamin kursu

Słownik głównych pojęć

UWAGA! Do dokumentów aplikacyjnych należy dołączyć orzeczenia lekarskie, psychologiczne i/lub PKK - wymóg formalny.

1)kurs prawa jazdy kat. C/D należy dostarczyć PKK

2)kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej orzeczenia lekarskie i psychologiczne do zawodu kierowcy. zobacz gdzie można zrobić badania  

HARMONOGRAM SZKOLEŃ  

zajęcia praktyczne planowane są indywidualnie

 

Zapytania ofertowe:

aktualnie brak zapytań

Więcej informacji

tel. 91 812 15 15

igielski@igielski.com.pl

 

Projekt i wykonanie: Virtual People Sp. z o.o.
Copyright 2013 © www.igielski.com.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone


Jak większość stron www, także ta używa plików cookies :) a korzystanie z niej oznacza zgodę na ich wykorzystanie.

Ukryj powiadomienie Szczegółowe informacje