KontaktSzczecin (91) 812-15-15 | Stargard Szczeciński (91) 834-54-75
Kategoria A Kategoria B Kategoria C Kategoria D Kategoria B+E Kategoria C+E Skonfiguruj swój kurs - zyskaj rabat

"Kwalifikacje kierowcy - stabilna praca"

    

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

"Kwalifikacje kierowcy - stabilna praca"

 

---------------- Najbliższa REKRUTACJA:----------------------------------------

Uwaga! W związku z panującą epidemią poniżej zamieściliśmy instrukcję, jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

1. Kwalifikacja wstępna przyspieszona do kat. C (KWPC)rekrutacja 21.09 - 02.10.2020 do godz. 15:00

zakładana ilość - bez limitu osób w wieku powyżej 21 r.ż.  (osoby posiadające co najmniej prawo jazdy kat. B) 

2. Kwalifikacja wstępna przyspieszona do kat.D (KWPD)rekrutacja 21.09 - 02.10.2020 do godz. 15:00

zakładana ilość - 4 osoby w wieku powyżej 24 r.ż.  (osoby posiadające co najmniej prawo jazdy kat. B) 

3. Prawo jazdy do kat.D (PJDzB)rekrutacja 21.09 - 02.10.2020 do godz. 15:00

 zakładana ilość - 4 osób w wieku powyżej 24 r.ż.  (osoby posiadające co najmniej prawo jazdy kat. B

4. Prawo jazdy do kat.D + KWP (PJD+KWP)rekrutacja 21.09 - 02.10.2020 do godz. 15:00

 

 zakładana ilość - 4 osób w wieku powyżej 24 r.ż.  (osoby posiadające co najmniej prawo jazdy kat. B

5. Prawo jazdy do kat.C + KWP (PJC+KWP)rekrutacja 21.09 - 09.10.2020 do godz. 15:00

 

 

 zakładana ilość - 5 osób w wieku powyżej 21 r.ż.  (osoby posiadające co najmniej prawo jazdy kat. B, osoby zamieszkujące miasta średnie tj. Białogard, Choszczno, Gryfice, Szczecinek, Świdwin, Wałcz

 

Poniżej formularze do pobrania  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kto może być Uczestnikiem projektu? Projekt kierowany jest do osób w wieku 21 lat i więcej, zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podniesieniem kwalifikacji zawodowych, w szczególności osoby o niskich kwalifikacjach, w tym do osób:

 • pracujących, uczących, w tym zamieszkujących na obszarze województwa zachodniopomorskiego,
 • posiadających prawo jazdy kat. B
 • posiadających profil kandydata na kierowcę PKK uzyskany w Starostwie Powiatowym, Urzędzie Miasta (właściwym do miejsca zamieszkania - wydania prawo jazdy) - dotyczy kursów prawa jazdy
 • posiadających brak przeciwskazań zdrowotnych oraz psychologicznych do kierowania pojazdami kat. C i/lub D (w zależności od wyboru szkolenia) oraz zawodu kierowcy, (weryfikacja na podstawie orzeczeń i/lub wydanym PKK) - dotyczy kursów kwalifikacji wstępnej przyspieszonej-  zobacz gdzie można zrobić badania 
 • które złożyły komplet prawidłowo wypełnionych dokumentów aplikacyjnych,
 • wnoszących 10% wkładu własnego wartości wybranego szkolenia (po wpisaniu na listę uczestników projektu).
   

Dodatkowe punkty podczas rekrutacji:

 • kobiety +5 pkt
 • osoby niepełnosprawne +5 pkt 
 • osoby zamieszkujące miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze (miasta: Białogard, Choszczno, Gryfice, Szczecinek, Świdwin, Wałcz)  +10 pkt
 • wykształcenie co najwyżej ponadgimnazjalne (średnie) +5 pkt
 • test wiedzy na temat branży BLT + 0-10 pkt
 • aktualne zatrudnienie w branży logistyczno-transportowej wraz z uzasadnieniem potrzeby zdobycia dodatkowych kwalifikacji +2pkt
 • w przypadku równej ilości punktów będzie prowadzona rozmowa kwalifikacyjna (pod uwagę będą brane dodatkowe czynniki określające sytuację kandydata) + 0-3pkt

Co w projekcie?

a) doradztwo edukacyjno – zawodowe,
b) blok wysokiej jakości szkoleń zawodowych poprzez realizację kursów prawa jazdy i/lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, np. 
prawo jazdy kat. D lub C lub CE i/lub kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej na przewóz osób lub rzeczy (KWPD/C)

c) dodatkowo uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe, zajęcia z eko i bezpiecznej jazdy, egzamin państwowy,

 

Co po projekcie?

 

PEŁNE KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Dzięki uczestnictwu w projekcie można zyskać:

 • kwalifikacje, które są ważne w całej UE - prawo jazdy, kwalifikacja wstępna przyspieszona (kod UE95)
 • stabilną i pewną pracę,

 

Wartość projektu 2.083.338,00 zł w tym wkład EFS 1.875.004,20 zł

Okres realizacji projektu: 01.01.2019 - 30.06.2021 r.

Planowana ilość osób: 283 w 29 grupach po około 5-12 osób w tym:

 • co najmniej 17 kobiet,
 • co najmniej 156 osób o niskich kwalifikacjach (do max ISCED 3 – średnie)
 • minimalny wiek 21 lat i więcej, (dla niektórych szkoleń minimalny wiek wynosi 24 lata np. PJ kat. D co jest zaznaczone przy rekrutacji)

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI  

Przewidziana realizacja szkoleń z planowaną ilością uczestników oraz przybliżony termin rekrutacji (szczegółowy termin rekrutacji może ulec zmianie):

1)    prawo jazdy kat. C 

- wkład własny poniesiony przez uczestnika – około 570 zł

I edycja – 5 osób : 04-06.2019
rekrutacja
maj 2019 r. tylko miasta średnie*
II edycja – 5 osób : 10-12.2019
rekrutacja
02.09 - 12.09.019 r. 
tylko miasta średnie*
III edycja – 5 osób : 01-03.2020
rekrutacja
09.12 - 19.12.2019 r. 
tylko miasta średnie*
IV edycja – 10 osób : 07-09.2020
rekrutacja 
25.05-05-06.2020 r. tylko miasta średnie*
V edycja – 10 osób : 01-03.2021
rekrutacja koniec
grudnia 2020 r.

2)    prawo jazdy kat. C+E 

- wkład własny poniesiony przez uczestnika – około 565 zł

I edycja – 5 osób : 07-09.2019 
rekrutacja 
13.09 - 24.09.019 r. tylko miasta średnie*

II edycja – 5 osób : 04-06.2020 
rekrutacja
25.05-05-06.2020 r. tylko miasta średnie*

3)    prawo jazdy kat. D po B (osoby posiadające tylko kat. B)

- wkład własny poniesiony przez uczestnika – około 933 zł

I edycja – 5 osób : 10-12.2019 
rekrutacja 
02.10 - 10.10.2019 r. godz. 15:00 tylko miasta średnie*
II edycja – 8 osób : 07-09.2020 
rekrutacja
22.07-31.07.2020 r.

4)    prawo jazdy kat. D po C (osoby posiadające kat. C)

- wkład własny poniesiony przez uczestnika – około 703 zł

I edycja – 3 osoby : 04-06.2020 
rekrutacja
02.03 - 12.03.2020 r.

II edycja – 5 osób : 01-03.2021
rekrutacja koniec 
grudnia 2020 r.

 

5)    prawo jazdy kat. C + kwalifikacja wstępna do kat. C (PJC+KWP) 

- wkład własny poniesiony przez uczestnika – około 957 zł

I edycja – 5 osób : 01-03.2019
rekrutacja
28.01 - 04.02.2019 r. godz. 15:00

II edycja – 5 osób : 01-03.2020
rekrutacja 
09.12 - 19.12.2019 r. tylko miasta średnie*

III edycja – 5 osób : 10-12.2020
rekrutacja
21.09 - 09.10.2020 r. tylko miasta średnie*

IV edycja – 5 osób : 04-06.2021
rekrutacja koniec 
marca 2021 r.

 

6)    prawo jazdy kat. D + kwalifikacja wstępna do kat. D (PJD+KWP) 

- wkład własny poniesiony przez uczestnika – ok. 1320 zł

I edycja – 4 osoby : 07-09.2019
rekrutacja 
13.09 - 24.09.019 r. tylko miasta średnie*

II edycja – 3 osoby : 10-12.2020
rekrutacja 
21.09 - 02.10.2020 r. 

7)    kwalifikacja wstępna przyspieszona do kat. D (KWP D) 

- wkład własny poniesiony przez uczestnika – około 492 zł

I edycja – 10 osób : 07-09.2019
rekrutacja 
14.01 - 24.01.2019 r. godz. 15:00
II edycja – 10 osób : 10-12.2019

rekrutacja 03.06 - 05.07.2019 r. godz. 15:00
III edycja – 10 osób : 04-06.2020

rekrutacja 04.11 - 13.11.2019 r. godz. 15:00

rekrutacja 16.12 - 03.01.2020 r. godz. 15:00

rekrutacja 27.07 - 07.08.2020 r. godz. 15:00

IV edycja – 10 osób : 01-03.2021
rekrutacja koniec 
grudnia 2020 r.

 

8)    kwalifikacja wstępna przyspieszona do kat. C (KWP C) 

- wkład własny poniesiony przez uczestnika – około 492 zł

 

I edycja – 10 osób : 01-02.2019
rekrutacja
14.01 -24.01.2019 r. godz. 15:00
II edycja – 10 osób : 04-06.2019
rekrutacja
18.03 - 29.03.2019 r. godz. 15:00
III edycja – 10 osób : 07-08.2019
rekrutacja
03.06 - 05.07.2019 r. godz. 15:00
IV edycja – 10 osób : 10-11.2019
rekrutacja
04.11 - 13.11.2019 r. godz. 15:00 – tylko m. średnie
V edycja – 10 osób : 01-02.2020
rekrutacja 16.12 - 03.01.2020 r. godz. 15:00
VI edycja – 10 osób : 01-02.2020
rekrutacja
13.01 - 31.01.2020 r. godz. 15:00

VII edycja – 10 osób : 03-05.2020
rekrutacja
10.02 - 21.02.2020 r. godz. 15:00
VIII edycja – 10 osób : 04-05.2020
rekrutacja
02.03 - 19.03.2020 r.
IX edycja – 10 osób : 04-06.2020
rekrutacja
05.05-05.06.2020 r.
X edycja – 10 osób : 07-08.2020
rekrutacja
25.05-05.06.2020 r.
XI edycja – 10 osób : 07-09.2020
rekrutacja
27.07-07.08.2020 r.
XII edycja – 10 osób : 10-12.2020
rekrutacja 
21.09 - 02.10.2020 r. 
XIII edycja – 10 osób : 01-02.2021
rekrutacja koniec 
grudnia 2020 r.
XIV edycja – 10 osób : 01-03.2021
rekrutacja
styczeń 2021 r.
XV edycja – 10 osób : 04-06.2021
rekrutacja koniec 
marca 2021 r.

tylko miasta średnie* - rekrutacja uczestników tylko z miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze, tj. Białogard, Choszczno, Gryfice, Szczecinek, Świdwin, Wałcz

 

Instrukcja jak złożyć dokumenty rekrutacyjne:

Obecna sytuacja panująca w Polsce i na Świecie wymusiła i na nas wprowadzenie pewnych zmian organizacyjnych, w tym w prowadzeniu rekrutacji do szkoleń i kursów realizowanych w ramach naszej działalności.

Poza komercyjnie prowadzoną działalnością prowadzimy i realizujemy od lat projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. W zgodzie z obowiązującymi procedurami i wytycznymi dotychczas prowadzona rekrutacja do projektów prowadzona była wyłącznie w formie stacjonarnej. Od dnia 25.03.2020 wprowadziliśmy dodatkowo rekrutację on-line.

Na czym ona polega? Jak należy złożyć dokumenty aplikacyjne?

pobierz dokumenty aplikacyjne wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami, wypełnij je, podpisz, dostarcz osobiście lub zeskanuj i zaszyfrowanym plikiem wyślij do nas na adres natalia.walus@igielski.com.pl.

Mając na uwadze wymogi dotyczące ochrony Twoich danych osobowych, na ten etap wystarczy, że załączysz oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania zawodu kierowcy i/lub do kierowania pojazdami. W przypadku zakwalifikowania się do projektu, gdy zaprosimy Ciebie na spotkanie, dostarczysz komplet dokumentów wraz z orzeczeniami lekarskimi i psychologicznymi. 

Na tyle, na ile umożliwiają nam przepisy prawa, będziemy prowadzić zajęcia w formie e-learning , zdalnie i/lub indywidualnie dzięki czemu w czasie obowiązkowego #zostańwdomu spożytkujesz ten czas na przyswajanie wiedzy, w tym podnoszeniu swoich kwalifikacji i kompetencji zawodowych.

Zespół Grupy IGIELSKI 

Dokumenty aplikacyjne: Pobierz -> Wydrukuj -> Wypełnij -> Aplikuj 

Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 16:00

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie o przynależności do grupy docelowej projektu

Oświadczenie o przynależności do grupy docelowej osoby pracujące 

Oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych i psychologicznych

Regulamin rekrutacji 

Regulamin kursu

Słownik głównych pojęć

UWAGA! Do dokumentów aplikacyjnych należy dołączyć orzeczenia lekarskie, psychologiczne i/lub PKK - wymóg formalny.

1)kurs prawa jazdy kat. C/D należy dostarczyć PKK

2)kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej orzeczenia lekarskie i psychologiczne do zawodu kierowcy. zobacz gdzie można zrobić badania  

HARMONOGRAM SZKOLEŃ  

zajęcia praktyczne planowane są indywidualnie

 

Zapytania ofertowe:

aktualnie brak zapytań

Więcej informacji

tel. 91 812 15 15

igielski@igielski.com.pl

 

Projekt i wykonanie: Virtual People Sp. z o.o.
Copyright 2013 © www.igielski.com.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone


Jak większość stron www, także ta używa plików cookies :) a korzystanie z niej oznacza zgodę na ich wykorzystanie.

Ukryj powiadomienie Szczegółowe informacje