KontaktSzczecin (91) 812-15-15 | Stargard Szczeciński (91) 834-54-75
Kategoria A Kategoria B Kategoria C Kategoria D Kategoria B+E Kategoria C+E Skonfiguruj swój kurs - zyskaj rabat

"Podkarpackie Centrum Kierowcy Zawodowego" - projekt zakończony

 

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Województwa Podkarpackiego,

Oś priorytetowa IX „Jakość edukacji i kompetencji w regionie”,

Działanie 9.5 „Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych”

„Podkarpackie Centrum Kierowcy Zawodowego”

Kto może być Uczestnikiem projektu?

Projekt kierowany jest do osób zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podniesieniem kwalifikacji zawodowych.

Uczestnikiem projektu może być osoba:

– posiadająca miejsce zamieszkania w w powiatach: niżański, stalowowolski, tarnobrzeski, m. Tarnobrzeg, rzeszowski, m. Rzeszów, leżajski, kolbuszowski, łańcucki, ropczycko – sędziszowski.

– posiadająca wiek powyżej 18 roku życia,

– pracująca lub bezrobotna zarejestrowana oraz niezarejestrowana w PUP, w tym długotrwale bezrobotna lub bierna zawodowo

– jest mieszkańcem wsi i/lub posiada wykształcenie co najwyżej ponadgimnazjalne (czyli maksymalnie średnie ISCED3)

– posiada prawo jazdy kat. B

– posiada orzeczenie lekarskie i psychologiczne dopuszczające do kierowania pojazdami (kat. C, CE, D) oraz pracy na stanowisku kierowcy (kwalifikacja wstępna).

– która złożyła osobiście komplet prawidłowo wypełnionych dokumentów aplikacyjnych

– wyraziła zgodą na przetwarzanie danych osobowych i monitorowanie danych wymaganych do projektu

Dodatkowe punkty przy rekrutacji otrzymują: kobiety, osoby powyżej 50 roku życia, osoby niepełnosprawne, osoby zamieszkałe na terenach wiejskich, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby bierne zawodowo, osoby długotrwale bezrobotne.

Szczególnie zapraszamy wszystkie Panie do udziału w projekcie!

Co można otrzymać w projekcie:

Blok wysokiej jakości szkoleń zawodowych poprzez realizację kursów prawa jazdy i/lub kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, w tym uczestnik może skorzystać z jednego lub dwóch szkoleń (np. PJ + KWP) takich jak:

– prawo jazdy kat. C

– prawo jazdy kat. C+E

– prawo jazdy kat. D

– kwalifikacja wstępna przyspieszona do kat. C/CE

– kwalifikacja wstępna przyspieszona do kat. D

Dodatkowo, w ramach projektu, uczestnik może otrzymać:

– materiały szkoleniowe,

– egzamin państwowy,

 Wartość projektu 670 681,25 zł w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego 570.079,06 zł

Okres realizacji projektu: 01.07.2017 – 30.06.2018 r.

Planowana ilość osób: 163

Rekrutacja do projektu została zakończona w dn. 30.03.2018 r.

Zapraszamy od czerwca 2018 r. do udziału w kolejnym projekcie!

Regulamin RPO PCKZ 01072017

Dokumenty aplikacyjne: Pobierz -> Wydrukuj -> Wypełnij -> Aplikuj

zal 1 formularz zgloszeniowy RPO PCKZ

zal 2 Oswiadczenie o przynalezności do grupy docelowej projektu RPO PCKZ

zal 3 Oświadczenie o dlugości bezrobocia RPO PCKZ

zal 4 Oswiadczenie o bierności zawodowej RPO PCKZ

Więcej informacji tel. 15 841 20 66,  kierownik@rotrans.com.pl

Projekt i wykonanie: Virtual People Sp. z o.o.
Copyright 2013 © www.igielski.com.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone


Jak większość stron www, także ta używa plików cookies :) a korzystanie z niej oznacza zgodę na ich wykorzystanie.

Ukryj powiadomienie Szczegółowe informacje