KontaktSzczecin (91) 812-15-15 | Stargard Szczeciński (91) 834-54-75
Kategoria A Kategoria B Kategoria C Kategoria D Kategoria B+E Kategoria C+E Skonfiguruj swój kurs - zyskaj rabat

"Kwalifikacje kierowcy - pewny zawód"

   

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

"Kwalifikacje kierowcy - pewny zawód"

 

Kto może być Uczestnikiem projektu? Projekt kierowany jest do osób w wieku 21 lat i więcej, zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podniesieniem kwalifikacji zawodowych, w szczególności osoby o niskich kwalifikacjach, w tym do osób:

 • pracujących, uczących, w tym zamieszkujących na obszarze województwa zachodniopomorskiego,
 • posiadających prawo jazdy kat. B
 • posiadających profil kandydata na kierowcę PKK uzyskany w Starostwie Powiatowym, Urzędzie Miasta (właściwym do miejsca zamieszkania - wydania prawo jazdy)
 • posiadających brak przeciwskazań zdrowotnych oraz psychologicznych do kierowania pojazdami kat. C i/lub D (w zależności od wyboru szkolenia) oraz zawodu kierowcy, (weryfikacja na podstawie orzeczeń i/lub wydanym PKK) - zobacz gdzie można zrobić badania 
 • które złożyły komplet prawidłowo wypełnionych dokumentów aplikacyjnych,
 • wnoszących około 10% wkładu własnego wartości wybranego szkolenia (po wpisaniu na listę uczestników projektu).
   

Dodatkowe punkty podczas rekrutacji:

 • kobiety +5 pkt
 • wykształcenie co najwyżej ponadgimnazjalne (średnie) +5 pkt
 • aktualne zatrudnienie w branży logistyczno-transportowej wraz z uzasadnieniem potrzeby zdobycia dodatkowych kwalifikacji +2pkt

Co w projekcie?

a) doradztwo edukacyjno – zawodowe,
b) blok wysokiej jakości szkoleń zawodowych poprzez realizację kursów prawa jazdy i/lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, np. 
prawo jazdy kat. D lub C lub CE i/lub kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej na przewóz osób lub rzeczy (KWPD/C)

c) dodatkowo uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe, zajęcia z eko i bezpiecznej jazdy, egzamin państwowy,

 

Co po projekcie?

 

PEŁNE KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Dzięki uczestnictwu w projekcie można zyskać:

 • kwalifikacje, które są ważne w całej UE - prawo jazdy, kwalifikacja wstępna przyspieszona (kod UE95)
 • stabilną i pewną pracę,

 

Wartość projektu 978 187,50 zł w tym wkład EFS 880 368,74 zł

Okres realizacji projektu: 01.10.2017 - 30.09.2018 r.

Planowana ilość osób: 110 w 11 grupach po około 10 osób w tym:

 • co najmniej 11 kobiet,
 • co najmniej 60 osób o niskich kwalifikacjach (do max ISCED 3 – średnie)
 • minimalny wiek 21 lat i więcej, (dla niektórych szkoleń minimalny wiek wynosi 24 lata np. PJ kat. D co jest zaznaczone przy rekrutacji)

Rekrutacja ma charakter ciągły - co oznacza, iż w każdym momencie można złożyć dokumenty aplikacyjne.

Przewidziana realizacja szkoleń z planowaną ilością uczestników oraz przybliżony termin rekrutacji:

1)    prawo jazdy kat. C+E – 10 osób : 04-06.2018
rekrutacja
01.03 - 15.03.2018 r. godz. 15:00
wkład własny poniesiony przez uczestnika – około 401,50 zł

2)    prawo jazdy kat. D po B (osoby posiadające tylko kat. B) – 10 osób : 01-03.2018
rekrutacja 
grudzień 2017 r.
wkład własny poniesiony przez uczestnika – 
około 612 zł

3)    prawo jazdy kat. D po C (osoby posiadające kat. C) – 10 osób : 01-03.2018
rek
rutacja grudzień 2017 r.
wkład własny poniesiony przez uczestnika – 
około 512 zł

4)    kwalifikacja wstępna przyspieszona do kat. D (KWP D) – 10 osób : 07-08.2018
rekrutacja koniec
czerwca 2018 r.
wkład własny poniesiony przez uczestnika – 
około 489 zł

5)    kwalifikacja wstępna przyspieszona do kat. C (KWP C) – 10 osób : 07-08.2018
rekrutacja koniec
czerwca 2018 r.
wkład własny poniesiony przez uczestnika – 
około 489 zł

6)    prawo jazdy kat. D + KWP D – 10 osób : 10-12.2017
rekrutacja
październik 2017 r.
wkład własny poniesiony przez uczestnika – 
około 897 zł

prawo jazdy kat. D + KWP D – 10 osób : 04-06.2018
rekrutacja
01.03 - 22.03.2018 r. godz. 15:00
wkład własny poniesiony przez uczestnika – 
około 897 zł

prawo jazdy kat. D + KWP D – 10 osób : 07-08.2018
rekrutacja początek
czerwca 2018 r.
wkład własny poniesiony przez uczestnika – 
około 897 zł

7)    prawo jazdy kat. C + KWP C – 10 osób : 10-12.2017
rekrutacja
październik 2017 r.
wkład własny poniesiony przez uczestnika – 
około 767 zł

prawo jazdy kat. C + KWP C – 10 osób : 01-03.2018
rekrutacja grudzień 2017 r.
wkład własny poniesiony przez uczestnika – 
około 767 zł

prawo jazdy kat. C + KWP C – 10 osób : 04-06.2018
rekrutacja 
01.03 - 15.03.2018 r. godz. 15:00
wkład własny poniesiony przez uczestnika – 
około 767 zł

Harmonogram rekrutacji:

IX edycja04.06 - 14.06.2018 r. do godz. 15:00

- kwalifikacja wstępna przyspieszona do kat. C (osoby posiadające co najmniej prawo jazdy kat. C lub jednocześnie realizujące/planujące realizację kurs prawo jazdy kat. C)  (minimalny wiek uczestnika - 21 lat)

wyniki rekrutacji

Spotkanie organizacyjne dla osób zakwalifikowanych odbędzie się dnia 15.06.2018 r. o godz. 15:00. Brak obecności jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w dalszym procesie rekrutacji/udziału w projekcie. 

UWAGA! Pozostały 4 wolne miejsca do udziału w projekcie. Przypominamy aby móc skorzystać z udziału w projekcie należy dostarczyć komplet wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych wraz z orzeczeniami lekarskimi oraz psychologicznymi o braku przeciwskazań do wykonywania zawodu kierowcy

X edycja04.06 - 15.06.2018 r. do godz. 15:00

- prawo jazdy D + KWP D (minimalny wiek uczestnika - 24 lata)

wyniki rekrutacji

Spotkanie organizacyjne dla osób zakwalifikowanych odbędzie się dnia 16.06.2018 r. o godz. 10:00. Brak obecności jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w dalszym procesie rekrutacji/udziału w projekcie. 

XI edycja: 11.06 - 22.06.2018 r. do godz. 15:00

- kwalifikacja wstępna przyspieszona do kat. D (osoby posiadające co najmniej prawo jazdy kat. D lub jednocześnie realizujące/planujące realizację kurs prawo jazdy kat. D)  (minimalny wiek uczestnika - 24 lata)

wyniki rekrutacji

Spotkanie organizacyjne dla osób zakwalifikowanych odbędzie się dnia 25.06.2018 r. o godz. 15:00. Brak obecności jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w dalszym procesie rekrutacji/udziału w projekcie. 

Uwaga! Godzina umieszczenia wyników rekrutacji jest uzalezniona od ilości wpłyniętych wniosków aplikacyjnych, które będą podlegały ocenie.   

Dokumenty aplikacyjne: Pobierz -> Wydrukuj -> Wypełnij -> Aplikuj 

Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 16:00

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie o przynależności do grupy docelowej projektu

Oświadczenie o przynależności do grupy docelowej projektu - załącznik szczegółowy 

UWAGA! Do dokumentów aplikacyjnych należy dołączyć orzeczenia lekarskie, psychologiczne i/lub PKK - wymóg formalny. Na kurs prawa jazdy kat. C/D wraz z kwalifikacją wstępną należy dostarczyć PKK oraz orzeczenia lekarskie i psychologiczne do zawodu kierowcy. zobacz gdzie można zrobić badania 

Regulamin rekrutacji

Regulamin kursu

Słownik głównych pojęć

 

Harmonogramy Szkoleń:

Zajęcia praktyczne są przekazywane indywidualnie uczestnikom przed zajęciami.

Zapytania ofertowe:

brak aktualnych zapytań

Więcej informacji

tel. 91 812 15 15

igielski@igielski.com.pl

 

Projekt i wykonanie: Virtual People Sp. z o.o.
Copyright 2013 © www.igielski.com.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone


Jak większość stron www, także ta używa plików cookies :) a korzystanie z niej oznacza zgodę na ich wykorzystanie.

Ukryj powiadomienie Szczegółowe informacje