KontaktSzczecin (91) 812-15-15 | Stargard Szczeciński (91) 834-54-75
Kategoria A Kategoria B Kategoria C Kategoria D Kategoria B+E Kategoria C+E Skonfiguruj swój kurs - zyskaj rabat

"Praca dla młodych w transporcie" - Projekt zakończony

 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

"Praca dla młodych w transporcie"

 

Kto może być Uczestnikiem projektu? Projekt kierowany jest do osób:

 • niepracujących w tym biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP (wg definicji wskaźników zawartych w załączniku do SzOOP POWER „Definicje wskaźników monitorowania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020),
 • nieuczestniczących w kształceniu stacjonarnym w formach szkolnych,
 • nieuczestniczących w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w okresie do 4 tygodni od przystąpienia do projektu,
 • w momencie przystąpienia do projektu posiadających wiek w przedziale od 18 do 29 lat (nie ukończyła 30 lat),
 • posiadających miejsce zamieszkania na terenie województwa zachodniopomorskiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) w powiatach: m. Szczecin, stargardzkim, polickim, gryfińskim, goleniowskim, kamieńskim, pyrzyckim, m. Świnoujście
 • posiadających wykształcenie co najwyżej ponadgimnazjalne (czyli średnie), i/lub mieszkających obszary wiejskie
 • posiadających prawo jazdy kat. B
 • które złożyły komplet prawidłowo wypełnionych dokumentów aplikacyjnych.
 • które nie są osobami wyłączonymi ze wsparcia dla Poddziałania 1.3.1 POWER
   

Co w projekcie?

a) identyfikacja potrzeb i diagnoza poprzez doradztwo zawodowe grupowe i indywidualne (w tym opracowanie indywidualnych planów działań - IPD),
b) pośrednictwo pracy oraz poradnictwo zawodowe poprzez organizacje Giełd Pracy, wsparcie psychologiczno-doradcze, działania Agencji Zatrudnienia, warsztaty z zakresu aktywnego poszukiwania pracy,
c) blok wysokiej jakości szkoleń zawodowych poprzez realizację kursów prawa jazdy i/lub kwalifikacji wstępnej i innych z branży logistyczno-transportowej

Dodatkowo, w ramach projektu, uczestnik może otrzymać:

 • badania lekarskie i psychologiczne,
 • materiały szkoleniowe,
 • egzamin państwowy,
 • stypendium szkoleniowe,
 • zwrot kosztów dojazdów na szkolenie,
 • zwrot kosztów za opiekę nad dziećmi lub osobami zależnymi

Dzięki uczestnictwu w projekcie można zyskać:

 • stabilną i pewną pracę
 • kwalifikacje, które są ważne w całej UE - prawo jazdy, kwalifikacja wstępna i inne,
 • wiedzę, jak poruszać się po rynku pracy

   

Wartość projektu 998.092,60 zł w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego 948.187,97 zł

Okres realizacji projektu: 01.04.2017 - 31.12.2017 r.

Planowana ilość osób: 44 w 4 grupach po około 11 osób w tym:

 • 33 osoby bierne zawodowo
 • 11 osób bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP
 • 5 osób długotrwale bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP

 

Projekt zakończony 

 

Więcej informacji

tel. 91 812 15 15

igielski@igielski.com.pl

Projekt i wykonanie: Virtual People Sp. z o.o.
Copyright 2013 © www.igielski.com.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone


Jak większość stron www, także ta używa plików cookies :) a korzystanie z niej oznacza zgodę na ich wykorzystanie.

Ukryj powiadomienie Szczegółowe informacje