KontaktSzczecin (91) 812-15-15 | Stargard Szczeciński (91) 834-54-75
Kategoria A Kategoria B Kategoria C Kategoria D Kategoria B+E Kategoria C+E Skonfiguruj swój kurs - zyskaj rabat

"Zachodniopomorskie Centrum Aktywizacji Zawodowej osób młodych (...)" - Projekt zakończony

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

"Zachodniopomorskie Centrum Aktywizacji Zawodowej

osób młodych w branży logistyczno-transportowej"

 

Uczestnikiem projektu może być osoba, która:

 • jest bezrobotna lub bierna zawodowo (wg definicji wskaźników zawartych w załączniku do SzOOP POWER „Definicje wskaźników monitorowania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020),
 • nie uczestniczy w kształceniu stacjonarnym  w formach szkolnych,
 • nie uczestniczy w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w okresie do 4 tygodni od przystąpienia do projektu,
 • w momencie przystąpienia do projektu posiada wiek w przedziale od 18 do 29 lat (nie ukończyła 30 lat),
 • posiada miejsce zamieszkania na terenie województwa zachodniopomorskiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) w powiatach: szczecińskim, stargardzkim, polickim, gryfińskim, gryfickim, goleniowskim, łobeskim
 • jest mieszkańcem wsi lub posiada wykształcenie co najwyżej ponadgimnazjalne (czyli średnie)
 • posiada prawo jazdy kat. B
 • złożyła komplet prawidłowo wypełnionych dokumentów aplikacyjnych.
 • nie jest osobą wyłączoną ze wsparcia dla Poddziałania 1.3.1 POWER
   

Co w projekcie?

a) identyfikacja potrzeb i diagnoza poprzez doradztwo zawodowe grupowe i indywidualne (w tym opracowanie indywidualnych planów działań - IPD),
b) pośrednictwo pracy oraz poradnictwo zawodowe poprzez organizacje Giełd Pracy, wsparcie psychologiczno-doradcze, działania Agencji Zatrudnienia, warsztaty z zakresu aktywnego poszukiwania pracy,
c) blok wysokiej jakości szkoleń zawodowych poprzez realizację kursów prawa jazdy i/lub kwalifikacji wstępnej i innych z branży logistyczno-transportowej,
d) staże u pracodawców BLT.

 

Dodatkowo, w ramach projektu, uczestnik może otrzymać:

 • badania lekarskie i psychologiczne,
 • materiały szkoleniowe,
 • egzamin państwowy,
 • stypendium szkoleniowe,
 • stypendium stażowe,
 • zwrot kosztów dojazdów na szkolenie,
 • zwrot kosztów za opiekę nad dziećmi lub osobami zależnymi

 

Dzięki uczestnictwu w projekcie można zyskać:

 • stabilną i pewną pracę
 • kwalifikacje, które są ważne w całej UE
 • wiedzę, jak poruszać się po rynku pracy
   

Wartość projektu 1 999 525,24 zł w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego 1 837 363,75 zł

Okres realizacji projektu: 1.04.2016 - 31.12.2016 r. 

REALIZACJA PROJEKTU ZAKOŃCZONA z dniem 31.12.2016 R. 

Więcej informacji

tel. 91 812 15 15

igielski@igielski.com.pl

 

 

Projekt i wykonanie: Virtual People Sp. z o.o.
Copyright 2013 © www.igielski.com.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone


Jak większość stron www, także ta używa plików cookies :) a korzystanie z niej oznacza zgodę na ich wykorzystanie.

Ukryj powiadomienie Szczegółowe informacje