KontaktSzczecin (91) 812-15-15 | Stargard Szczeciński (91) 834-54-75
Kategoria A Kategoria B Kategoria C Kategoria D Kategoria B+E Kategoria C+E Skonfiguruj swój kurs - zyskaj rabat

"Wielkopolska Szkoła Techniki Jazdy Kierowcy Zawodowego" - zakończony

„Wielkopolska Szkoła Techniki Jazdy Kierowcy Zawodowego”


to projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  Priorytet VIII „Regionalne Kadry gospodarki”. Termin realizacji przewidziano na okres od 2 lutego 2013 r. do 31 sierpnia 2014 r.


Projekt skierowany był do 100 mikro i małych przedsiębiorstw świadczących usługi transportowe i posiadających jednostkę organizacyjną na terenie województwa wielkopolskiego.
Szkoleniami objętych zostało 150 przedsiębiorców i ich pracowników (w tym co najmniej 3 kobiety), zatrudnionych na umowę o pracę, mieszkających na terenie województwa wielkopolskiego.
 

Wymagania jakie należało spełnić, aby przystąpić do projektu:

  • prowadzenie działalności gospodarczej w formie mikro lub małego, przedsiębiorstwa bądź zatrudnienie na umowę o pracę w mikro lub małym przedsiębiorstwie,
  • zamieszkanie na terenie województwa wielkopolskiego,
  • posiadanie kategorii B,
  • złożenie prawidłowo wypełnionego kompletu dokumentów i uzyskanie pozytywnego wyniku w procesie rekrutacji
  • firma delegująca na szkolenie należy do branż wymienionych w Regulaminie


Rodzaje realizowanych szkoleń:


1.    kurs prawa jazdy kategorii C – 75 osób (51 godz., w tym 31 godz. praktyki, badania lekarskie i psychologiczne, materiały dydaktyczne, egzamin państwowy)
2.    kurs prawa jazdy kategorii C wraz z kursem kwalifikacji wstępnej przyspieszonej – 75 osób (51 godz., w tym 31 godz. praktyki, badania lekarskie i psychologiczne, materiały dydaktyczne, egzamin państwowy – w ramach kursu prawa jazdy kat. C; 140 godz. w tym 8 godz. praktycznych w ruchu drogowym, w tym 1 godz. na symulatorze jazdy samochodem ciężarowym, badania lekarskie i psychologiczne, materiały dydaktyczne, egzamin państwowy – w ramach KWP)
3.    kurs ekojazdy i bezpiecznej jazdy – 150 osób (19 godz., w tym 7 godz. teorii, 8 godz. w ruchu drogowym, 4 godz. na symulatorze jazdy samochodem ciężarowym)

Pozostałe koszty, niewymienione wyżej, tj. koszty dojazdu, wyżywienia ponosiła osoba szkolona.Każdy z uczestników projektu wziął udział w dwóch rodzajach szkolenia:
Prawo jazdy kat. C lub prawo jazdy kat. C + KWP i kursie eko i bezpiecznej jazdy

 


Projekt zrealizowany w oparciu o zasady dotyczące udzielania pomocy de minimis w ramach POKL. Wszelkie koszty związane z udziałem w projekcie rozliczane za pośrednictwem pomocy de minimis.
Preferencje na etapie rekrutacji otrzymali kobiety, osoby z wykształceniem ponadgimnazjalnym lub niższym i osoby powyżej 50 r.ż.

 

Projekt i wykonanie: Virtual People Sp. z o.o.
Copyright 2013 © www.igielski.com.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone


Jak większość stron www, także ta używa plików cookies :) a korzystanie z niej oznacza zgodę na ich wykorzystanie.

Ukryj powiadomienie Szczegółowe informacje