1. Dane pracodawcy
2.1 Wymagania dotyczące kandydatów
język brak podst. średni zaawan. biegły
angielski
niemiecki
rosyjski
inny
minimum:
 
 
minimum:
 
 
minimum:
 
 
minimum:
 
3. Warunki pracy
Transport
dni godziny
poniedziałek - piątek
weekend
inna
dyspozycyjność
podaj wynik dodawania liczb 10 i 4.
Akceptacja i wysłanie formularza

Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 833). Świadom jest faktu, że przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych oraz prawo ich poprawiania.