KontaktSzczecin (91) 812-15-15 | Stargard Szczeciński (91) 834-54-75
Kategoria A Kategoria B Kategoria C Kategoria D Kategoria B+E Kategoria C+E Skonfiguruj swój kurs - zyskaj rabat

"Wielkopolska Akademia Ekojazdy" - zakończony


Wielkopolska Akademia Ekojazdy


Szkolenia dla kierowców zawodowych z województwa wielkopolskiego

Projekt zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki.

Celem projektu było podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego poprzez podniesienie kwalifikacji przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw.

Realizacja projektu - okres od 1.08.2013 r. do 31.03.2015 r.

Kryteria udziału w projekcie:

  •  firma kierująca posiadała status mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa i jednostkę organizacyjną na terenie województwa wielkopolskiego,
  •  uczestnikiem projektu był pracownik firmy zatrudniony na umowę o pracę lub jej właściciel posiadający miejsce zamieszkania na terenie województwa wielopolskiego,
  •  przedsiębiorstwo należało do jednej z branż tj. transport, gospodarka magazynowa, rolnictwo, łowiectwo, rybactwo, górnictwo i wydobywanie, przetwórstwo przemysłowe, budownictwo, handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, zakwaterowanie, gastronomia, informacja i komunikacja, opieka zdrowotna i pomoc społeczna, działalność profesjonalna, naukowa i techniczna,
  •  posiadanie prawa jazdy kat. C lub kat. D (w zależności od szkolenia).


Dodatkowe punkty w procesie rekrutacyjnym zostały przyznane kobietom, osobom z wykształceniem poniżej średniego i w wieku powyżej 50 lat.

Szkolenia w ramach projektu

  • szkolenie z zakresu Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej do kat. C (60 osób) -130 godz. teoretycznych, 9 godz. zajęć praktycznych, w tym 1 godz. na symulatorze jazdy samochodem ciężarowym
  •  szkolenie z zakresu Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej do kat. D (30 osób) - 130 godz. teoretycznych, 9 godz. zajęć praktycznych, w tym 1 godz. na symulatorze jazdy autobusem
  •  szkolenie z EKOJAZDY i bezpiecznej jazdy (300 osób) - 35 godz. teoretycznych, 1 godz. na symulatorze jazdy samochodem ciężarowym lub autobusem


Wszystkie szkolenia zakończone uzyskaniem Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej i kodu UE 95 do prawa jazdy!

Projekt zrealizowany w oparciu o zasady dotyczące udzielania pomocy publicznej w ramach POKL. Koszty związane z udziałem w projekcie wymienione w regulaminie rozliczane są za pośrednictwem pomocy de minimis. Pozostałe koszty, tj. koszty dojazdu na szkolenie, noclegów, wyżywienia itp. uczestnik pokrywał ze środków własnych.

Na etapie rekrutacji konieczne było przedstawienie informacji na temat uzyskanej przez przedsiębiorstwo pomocy publicznej.

 

Projekt i wykonanie: Virtual People Sp. z o.o.
Copyright 2013 © www.igielski.com.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone


Jak większość stron www, także ta używa plików cookies :) a korzystanie z niej oznacza zgodę na ich wykorzystanie.

Ukryj powiadomienie Szczegółowe informacje